Delovna kooperativa se je rodila kot poskus animirati vodilne nosilce znanja in delavce, da prevzamejo ROGovo blagovno znamko in sami nadaljujejo proizvodnjo. Čeprav projekt ni uspel, je ideja rasla naprej. Kooperativa je zasnovana kot socialna kooperativa univerzalnega tipa (Podjetje, društvo, zadruga, banka, zavarovalnica, lobiranje, nabava, prosti čas,...).

Ni nobenega dogodka