24.02.2018 18:00 - 21:00
Socialni Center Rog

Letošnji teden izbrisanih je posvečen razmislekom o spominu na izbris, njegovem razmerju do uradne zgodovine in naši skupni odgovornosti do umestitve boja izbrisanih v čas. V njihovo središče postavljamo boj izbrisanih, brez katerega bi številne zgodbe o krivicah in zlorabah ostale za vedno zamolčane. Ta je v težkih razmerah pogosto prevzemal nepopularne oblike, a ravno zaradi njega so se mnogi izbrisani - ljudje, ki niso obstajali - vrnili v življenje. Zato je edino prav, da tudi prihodnji spomini ohranjajo element praznovanja boja izbrisanih za življenje in afirmacije radosti avtonomne politične akcije. Pomen boja izbrisanih ter spomine nanj bomo skozi tokratno diskusijo osvetlili tudi s premisleki o nekaterih bojih za spomin, ki potekajo drugod po svetu, hkrati pa bomo izbris v Sloveniji umestili v širši družbeni kontekst. Diskusija bo obenem priložnost za informiranje o aktualnih dogajanjih v zvezi s postopki poprave krivic izbrisanim.

Na diskusiji bodo sodelovali: Mirjana Učakar, Svetlana Slapšak, Darij Zadnikar, Marta Gregorčič, Sara Pistotnik in drugi.


Celoten program Tedna Izbrisanih najdete na tej povezavi:

Teden izbrisanih 2018