Tovarna Rog je industrijski kompleks na vzhodnem robu historičnega jedra Ljubljane, ki je po zaustavitvi proizvodnje koles leta 1991 več let zapostavljeno propadal in sameval. Leta 2006 so poslopje zasedle angažirane študentke in študenti, umetnice in umetniki in aktivistke in aktivisti, kot odgovor na tranzicijsko razlaščanje in plenjenje skupnega družbenega bogastva (privatizacija in de-industrializacija) in izginjanje javnih ter družbenih prostorov (individualizacija in atomizacija družbe). Legitimnost za svoje delovanje črpajo iz potrebe po prostorih za samoniklo umetniško, kulturno in politično dejavnost (avtonomija, neformalnost, alternativna kultura, horizontalno politično organiziranje).

Preberi več

V roke nam je prišel zapisnik naroka za obravnavanje ugovora zaradi izvršbe, datiran 24.9.2020, iz Okrajnega sodišča v Ljubljani, kamor so bili poklicani upnik Mestna občina Ljubljana ter dva "dolžnika", bivša Rogovca. Tarča županovih obtožb sta ponovno osebi, ki se ju je občina kljub njuni nezavidljivi ekonomski situaciji pred dvema letoma odločila izdatno finančno izčrpavati.

Na zaslišanju sta ju Zoran Janković in MOL odvetnik Jože Klavdij Novak lažno obdolžila, da kljub prepovedi sodišča še vedno živita v Rogu, nekorektno sta poročala o Avtonomni Tovarni Rog (v nadaljevanju AT Rog) in izrekla veliko laži na račun obeh zaslišanih. Jasno je, da s takim manevrom občina poskuša preko bivših uporabnikov vršiti pritisk na preostalo skupnost AT Rog. V odgovor na to želimo predvsem razgaliti laži J. K. Novaka in Z. Jankovića, ki so zabeležene kot pričanje v zapisniku sodišča. Menimo pa, da je njun namen le še eden od jalovih poskusov, da bi dosegla izpraznitev AT Rog. Upamo, da bo sodstvo sledilo dokazljivosti teh izjav in bo tako tudi samo sprevidelo nesmisle in protislovja navedb J. K. Novaka in Z. Jankovića in prišlo do spoznanja, da sta krivo pričala.

Preberi več

Avtonomna tovarna Rog se že nekaj časa srečuje s težavami pri odvažanju smeti. Ker smo vpeti v sodobni svet potrošnje, v katerem posameznik neizogibno proizvaja prevelike količine odpadne embalaže, moramo v urbanem kontekstu imeti dostop do javne infrastrukture, ki je namenjena upravljanju s tovrstnimi odpadki.

Odkar je MOL stopila v novo poglavje hiper-gentrifikacije mesta Ljubljane, se je bilo mnogo prebivalcev mesta prisiljeno soočiti z vpeljavo novega režima ravnanja z odpadki. Določena so bila nova zbirna mesta za smeti preko sistema podzemnih zbiralnikov, do katerih se dostopa z elektronsko kartico. Ta sistem je bil za zdaj uveden le v turistično najbolj obljudenem centru mesta, da prejšnji smetnjaki ne bi kazili turističnih fotografij. Tak ustroj pa prehaja iz mestnega središča na sosednje soseske, saj potreba oblasti po nadzoru in novih donosnih poslih s smetmi narašča.

Preberi več

MOL eno leto po zasedbi, leta 2007 začne s projektom “Second Chance”- s strani EU sponzoriranim programom za revitalizacijo bivših industrijskih kompleksov. Prvi projekt obsega javno-zasebno partnerstvo za prenovo tovarne v center sodobnih umetnosti, izgradnjo butičnega hotela in nadstandardnih stanovanj. Razmerje med komercialnim in javnim programom je 80:20%. Nekaj časa je bila aktualna ideja, da bi v Rog vmestile tudi 3 umetniške akademije, vendar dekani akademij predlog zavrnejo zaradi nedorečenih razmerij med univerzitetno in ekonomsko sfero, predvsem pa ker svojihh študentvk in študentov - ki v tovarni že ustvarjajo - nočejo metati na cesto. Zaradi recesije MOL več let ne najde zasebnega investitorja, zato projekt leta 2014 zmanjša; odstrani zasebne programe in rekonfigurira program v center za arhitekturo, dizajn in vizualne umetnosti. Poudarek je na zagotovitvi produkcjskih prostorov za t.i. kreativne industrije.

Preberi več

Ob ponovnem zaostrovanju pritiskov s strani Mestne občine Ljubljana se na vas obračamo z javnim pozivom mestni upravi, da privoli v odprt dialog z uporabniki in uporabnicami AT Rog, ki ga že tri leta poskušamo zaman vzpostaviti. Namesto nasilnega obračunavanja ali zaprtih pogajanj si prizadevamo za odprto tribuno o prihodnosti Tovarne Rog v sodelovanju z zainteresirano strokovno javnostjo. Prosimo vas, da s podpisom prispevate k našemu pozivu in pomagate pri iskanju skupne, transparentne in nenasilne rešitve konflikta.

Preberi več

Pred vami so portfoliji Tovarne Rog. Služijo popisu preteklih dogodkov, infrastrukurnih popravil, zgodovine prostora in drugih dejavnosti posameznih kolektivov, posameznikov ter prostorov.

Zgodovina prostorov tovarne Rog na Trubarjevi do začetka začasne uporabe prostorov.

  • 1871 - Zemljišče kupi Ivan Janesh in zgradi manjšo pritlično stavbo za strojenje kož.
  • 1879 - Na mestu starega objekta zgradi Janesh enonadstropno usnjarsko delavnico.
  • 1884 - Sinovi zgradijo drugo etažo.
  • 1900 - Usnjarno kupi Karel Pollak, ki delavnico obnovi in modernizira.
  • 1904 - Pollak obda območje z zidom in zgradi stanovanjsko vilo.

Preberi več