Po srečanju v Poznanju, vitalnem stičišču Evropskega prestrukturiranja produkcijske organizacije v smeri vzhoda; po Parizu, ko je boj proti zakonu o delu in njegovi širši problematiki spodbudil stavko kot množično prakso konvergiranja; po obisku post-Brexit Londona, kjer so migranti in domačini osvetlili neizbežno transnacionalno dimenzijo družbe, se bo Transnacionalna platforma za družbeno stavko naslednjič srečala maja v Ljubljani - ključni politični točki na tako imenovani Balkanski poti. Razlog za poziv v Ljubljano je za nas jasen: transnacionalni proces proti izkoriščanju in neoliberalizmu danes mora poglobiti povezave z množičnimi gibanji migrantov in se soočiti s potekajočo politično reorganizacijo Evropskega prostora.