Kolektiv anarhistično-kvirovsko-feminističnega prostora v Avtonomni tovarni Rog se je vzpostavil junija 2016, v času obrambe tovarne Rog v Ljubljani. Kolektiv sestavljajo avtonomne feministke. Ves čas proizvajamo hrup v Rogu, na ulicah in v drugih avtonomnih prostorih ter tkemo mednarodne mreže upora. Naša praksa so direktne intervencije proti seksizmom v vsakdanjem življenju, organiziranje feminističnih protestov, pisanje (fan)zinov / manifestov, povezovanje z avtonomnimi feminističnimi in kvir skupinami, obnova in ustvarjanje avtonomnega anarho-kvir-feminističnega prostora v Ljubljani.

solidarnost + skupni boj + lastna politična analiza + skupna akcija + ni revolucije, družbenih sprememb brez feminizma + nehierarhičnost + prepoznavanje nenaslovljenih razmerij moči + možnost poslušanja in biti slišana_a + osebno je politično! + prakticiranje nestereotipnih ženskosti in moškosti + heterogenost + afiniteta namesto identitete + feminizem je za vse

Ni nobenega dogodka