Kolektiv anarhistično-kvirovsko-feminističnega prostora v Avtonomni tovarni Rog se je vzpostavil junija 2016, v času obrambe tovarne Rog v Ljubljani. Kolektiv sestavljajo avtonomne feministke. Ves čas proizvajamo hrup v Rogu, na ulicah in v drugih avtonomnih prostorih ter tkemo mednarodne mreže upora. Naša praksa so direktne intervencije proti seksizmom v vsakdanjem življenju, organiziranje feminističnih protestov, pisanje (fan)zinov / manifestov, povezovanje z avtonomnimi feminističnimi in kvir skupinami, obnova in ustvarjanje avtonomnega anarho-kvir-feminističnega prostora v Ljubljani.

solidarnost + skupni boj + lastna politična analiza + skupna akcija + ni revolucije, družbenih sprememb brez feminizma + nehierarhičnost + prepoznavanje nenaslovljenih razmerij moči + možnost poslušanja in biti slišana_a + osebno je politično! + prakticiranje nestereotipnih ženskosti in moškosti + heterogenost + afiniteta namesto identitete + feminizem je za vse

Ni nobenega dogodka

Že nekaj časa opazujemo vse močnejše težnje po »retradicionalizaciji« družbe s krepitvijo »tradicije« patriarhalnega nasilja, tako preko sistemskih ukrepov na ravni države Slovenije kot tudi širše na ravni Trdnjave Evrope. Aktualno iz arhivskih škatel potegnjeno agendo o naborniški vojski tako razumemo kot del ksenofobnih teženj, ki prav tako igrajo na strune mačizacije in patriarhalizacije družbe.

Širjenje vojaške sfere - naj gre pri tem za naborništvo, podeljevanje dodatnih pooblastil vojski, njeno večjo prisotnost ali dodatno in izdatno financiranje za nakup žice, varnostnih kamer in druge vojaške tehnologije - razumemo kot krepljenje agresivnega diskurza, ki je obrnjen proti ljudstvu in javnemu interesu ne glede na to, proti komu ali za kaj se te ukrepe uvaja in izvaja. Desne ksenofobne politike za argumentacijo prej naštetih aktualnih manevrov za širjenje vojaške sfere zelo rade izrabljajo naša telesa, češ da nas morajo pred kom ali čim ubraniti.

Preberi več

Afkors je ena_eden od koproducentk_ov predstave FEM TV 4.0., ki bo potekala v sklopu Sindikata odklonskih identitet 2018

v soboto, 1.9.2018 ob 22h v klubu Gromka, AKC Metelkova. Predstavo so ustvaril_e v feminističnem in kvirovskem duhu kolektiva FEM TV.

Vabljene_i na predstavo FEM TV 4.0 in tudi na vse ostale bogate dogodke Sindikata odklonskih identitet 2018 od 28.8. do 2.9.2018!