Relacije so poti, ki jima sledita Neža in Martina, vsakič v povezavi z drugačnim ritmom in prostorom. Vnaprej določeno risbo smeri prehodita v ritmu, ki ga narekuje preštevanje korakov. Risba postane performativna, ko se avtorici istočasno odpravita na pot, ki jo tokrat bosta projicirali v Zelenico. Nežina pot se začne od doma (Pod Turnom 4, Ljubljana) do galerije in se preslika v Martinino pot od doma (Pannierstraße 15, Berlin) v neznano.
Njuni hoji bosta na dan otvoritve preko internetne povezave istočasno prisotni v galerijskem prostoru ali bolj natančno – njuna pogleda v zunanjost bosta na ogled obiskovalcem.
Avtorici ponudita >real time< vpogled v njuno performativno prakso preštevanja korakov in stika z okolico prek posnetkov kamere.

Ob sledenju njunima telesoma se odprejo relacije (relacijami razlik);
Neža – Martina, Ljubljana – Berlin, telo – okolica, glas – gibanje, realnost – projekcija, ulica – galerija


Performans se začne ob 19. uri. Istočasno se začne live stream projekcija v Zelenici. Priporočamo pravočasen prihod v galerijo.


Vabljeni!


Zelenica deluje na bazi prostovoljnih prispevkov.