aprilske mlade rime!

berejo:
Veronika Razpotnik
Miha Marek
Ema Odra Raščan
Neža Oder
Ula Pati Buh
Zarja Zlobec Divljak
in
Tom Veber
ki bo predstavil svoj prvenec
Točka preloma