Tovarna Rog je industrijski kompleks na vzhodnem robu historičnega jedra Ljubljane, ki je po zaustavitvi proizvodnje koles leta 1991 več let zapostavljeno propadal in sameval. Leta 2006 so poslopje zasedle angažirane študentke in študenti, umetnice in umetniki in aktivistke in aktivisti, kot odgovor na tranzicijsko razlaščanje in plenjenje skupnega družbenega bogastva (privatizacija in de-industrializacija) in izginjanje javnih ter družbenih prostorov (individualizacija in atomizacija družbe). Legitimnost za svoje delovanje črpajo iz potrebe po prostorih za samoniklo umetniško, kulturno in politično dejavnost (avtonomija, neformalnost, alternativna kultura, horizontalno politično organiziranje).

Uporabniki in uporabnice so prostore zavarovale, očistile in uredile v ateljeje, delavnice, galerijske prostore, vadbene prostore, skate park, koncertno dvorano, prostore za rekreacijo, druženja in različne prireditve ter socialni center. Kljub poskusom zatretja in omejevanja njihovih dejavnosti s strani mestnih oblasti (nepripravljenost na podpis pogodbe o začasni rabi in onemogočanje priklopa na javno elektro omrežje) so uporabniki in uporabnice tovarne Rog s svojo samo-iniciativnostjo, iznajdljivostjo in sodelovanjem v desetih letih ustvarile eno izmed glavnih prizorišč urbane kulture, kritične misli in angažiranega delovanja na nivoju mesta, države in širše.

Danes v tovarni deluje okoli 15 organiziranih kolektivov in približno 15 posameznic in posameznikov v skupno 30 urejenih prostorih. Posamezniki, posameznice in kolektivi delujejo relativno samozadnostno in avtonomno znotraj dogovorov in osnovnih okvirov, ki ga določa skupščina: glavno politično telo, ki deluje na bazi direktne demokracije kjer se posvetuje in odloča o skupnih zadevah Tovarne.

Dejavnosti, ki se odvijajo v Rogu lahko umestimo v pet področij:

  • Umetniško in kulturno ustvarjanje - likovna, sodobna, multimedijska in performativna umetnost, kiparstvo, graffiti, ulično gledališče, cirkus, glasbeno ustvarjanje, umetnostna teorija, filozofija, politična teorija;
  • Športno-rekreativne in gibalne dejavnosti - skejtanje, rolanje in BMX-anje, treningi kung fu, tai ci quan, silk dancing, pilates, break dance, nogomet in košarka;
  • Aktivizem - neformalno politično organiziranje in povezovanje, svetovanje, usposabljanje in izobraževanje ranljivih družbenih skupin, direktne akcije, organizacija shodov, srečanj, posvetov in simpozijev;
  • Družabni in glasbeni dogodki - jam sešni, koncerti, klubski dogodki, eksperimentalni glasbeno-performativni dogodki, zabave, druženja, občasni pikniki, bolšji sejmi;
  • Obrti in ročna dela - gradbena in vzdrževalna dela, popravilo in izdelava elektronske glasbene opreme, izdelava in reciklaža pohištva, permakulturni krožki, šiviljstvo, izmenjave oblek, izdelava peči, skejtboardov ter seveda popravljanje koles.

Trenutno stanje in grožnja evikcije

V poletju 2016 je v nočnem desantu Mestna občina Ljubljana poskusila s silo privatnih varnostnih služb deložirati uproabnike prostorov Tovarne. Ob grožnji takšnega dogodka in v odziv na njega se je zbralo gibanje Ohranimo Tovarno Rog, ki je z direktno akcijo preprečilo evikcijo in pospremilo varnostnike iz premis Tovarne. Celoten dogodek in njegove posledice so imeli obsežno medijsko pokritost na državni ravni, še posebej dva meseca trajajoča okupacija z barikadami ter njene spremljevalne kulturne in politične aktivnosti.

Po poskusu evikcije 6. Junija 2016 je osem posameznikov skupnosti Avtonomne Tovarne Rog (skupščina Tovarne namreč ne more biti prepoznana kot pravna oseba) vložilo tožbo proti občini Ljubljana in njeni kršitvi posestniških pravic uporabnic in uporabnikov Roga. Tožba je zagovarjala, da ima teh osem uporabnikov, glede na njihovo desetletno prisotnost in aktivnost v Tovarni, pravico do posesti prostorov v kontrastu z občinskim lastništvom zemljišča.

Zaradi prekomerne uporabe sile s strani privatnih varnostnih služb ob poskusu evikcije, je sodišče prve stopnje kmalu za tem izdalo začasno sodno odredbo v prid uveljavitve posestnega varstva s strani uporabnic in uporabnikov Avtonomne Tovarne Rog. Odredba prepoveduje vstop ali začetek rušenja tovarne Mestni občini Ljubljana in njenim izpolnitvenim pomočnikom in velja dokler se celotna zadeva ne razreši na sodišču.

Občinska tožba ki nam hoče narediti konec

Občina v je v odgovor na posestniško tožbo vložila civilno odškodninsko tožbo proti istim osmim uporabnicam in uporabnikom, ki so vložili posestniško tožbo. Občinske tožbe so bile vložene za vsakega od osmih uporabnikov posamično v vrednosti 200.000€, kar pomeni, da so bili sodni stroški dvignjeni na 4000€-5000€ na obravnavo. S tem je občina začela z ustrahovanjem in finančnim izčrpavanjem že tako sprekariziranih uporabnikov, saj bo skupna vsota sodnih stroškov ob koncu sodb znašala okoli 40.000€ do 50.000€. Zaključek sodb je predviden v letu 2018.