Vabimo zainteresirano prebivalstvo Ljubljane, da se zglasi na tretji javni skupščini, ki se bo sestala dne 8. 5. 2019 ob 19. uri v kletnih prostorih Akademskega kolegija (Vilharjeva 13).

Na prejšnji javni skupščini smo se odločili se v prvi vrsti boriti za javne in skupnostne objekte, katerih obstoj je trenutno ogrožen s strani špekulativnega kapitala, medtem pa pripravljati predloge za sistemske rešitve stanovanjskega problema v Ljubljani.

Problem dostopnosti stanovanj v Ljubljani je prepreka, s katero se srečuje vse več prebivalk in prebivalcev mesta.

Gentrifikacijski vzgibi tako Mestne občine Ljubljana kot tudi zaslužnjaško usmerjenih zasebnih investitorjev stanovanjsko stisko zadnjih let samo še poglabljajo. Trenutna mestna politika socialno ogrožene prebivalce izriva iz domačega okolja s turistifikacijo, širjenjem centra in preoblikovanjem mesta pod pritiskom špekulativnega kapitala.

V namen boljšega razumevanja problematike in aktivacije ljudstva vabimo zainteresirano prebivalstvo Ljubljane, da se zglasi na drugi javni skupščini, ki bo potekala dne 27.4. ob 14:00 v Socialnem centru Rog (Trubarjeva cesta 72, Ljubljana).

Problem dostopnosti stanovanj v Ljubljani je prepreka, s katero se srečuje vse več prebivalk in prebivalcev mesta.

Gentrifikacijski vzgibi tako Mestne občine Ljubljana kot tudi zaslužnjaško usmerjenih zasebnih investitorjev stanovanjsko stisko zadnjih let samo še poglabljajo. Trenutna mestna politika socialno ogrožene prebivalce izriva iz domačega okolja s turistifikacijo, širjenjem centra in preoblikovanjem mesta pod pritiskom špekulativnega kapitala.

W​e are a​ self-organised feminist, non-hierarchical and anti-capitalist choir. ​We sing, re-i​nterpret and re-write​ songs​​ against ​​​sexism, homophobia, transphobia, misogyny, and any form of domination in society. Within FZP Z'borke, we want to empower each of us and the group as whole, as we recognise the power of singing in bonding communities.

Autonomous Factory Rog is a space that is created among collectives that occupy it and daily visitors coming to the events. We strive to make Rog a safer space for everyone and a space of mutual respect. We aim to build a community without the presence of security officers and police, that is why it is important to take responsibility and care for ourselves and those around us – even if we don't know each other.

Expressions of violence, racism, nationalism, sexism, homo/lesbo/queerphobia, antireligion / antiatheism stances are not acceptable. In practice, this means that we watch out for any actions or statements with such content and we react to them. Rog is an open space for confronting and discussing different opinions, but this does not mean that anything goes – we don't tolerate violence and harassment. It is important that we all keep this in mind.

Among other things, Rog has neighbors. Don't make noise on the yard or in front of Rog, don't pee or vomit on street corners. Take care of your own trash.