19.04.2021 15:00 - 17:00
Tovarna Rog
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž), Ljubljana

V ponedeljek 19.4 bo ob 15:30 Mestni svet na redni seji obravnaval točko o predlogu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog.

S tiskovno konferenco bi radi ponovno opozorili na urbicidno

...